Koronavirus ravistelee yhteiskuntaamme syvästi. Ilmastokriisiä ei kuitenkaan ole peruttu. Luonnon köyhtyminen jatkuu. Ihmiset ovat huolissaan omasta terveydestään ja tulevaisuudestaan. Pääministeri Sanna Marinin hallitus kaavailee mittavaa talouden elvytystä, ja hallitus on sitoutunut vauhdittamaan elvytyksellä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Tarvitsemme pikaisia toimia hyvinvoivan luonnon, puhtaiden vesien ja turvallisen ilmaston puolesta. Tarvitsemme lisää uusiutuvaa energiaa, kestävää liikkumista, energiatehokasta asumista sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueita. Tarvitsemme tukea maailman köyhimmille ympäristökriisien torjuntaan.

Suuntaamalla taloudellisen elvytyksen ekologiseen jälleenrakennukseen edistämme Suomen ilmastotavoitteita ja luomme samalla uutta toimeentuloa.