1. Palvelun kuvaus

Tmi Lumiini tarjoaa käyttäjälle Aurinkokivi Deitti -palvelun (jäljempänä "Palvelu") osoitteessa aurinkokivi.com, näiden käyttöehtojen ja mahdollisesti niihin myöhemmin tehtävien muutosten mukaisesti. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Lumiinin ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä "Asiakas") välillä.

Sopimus syntyy, kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

2. Rekisteröityminen käyttäjäksi

Jotta yksityishenkilö voi käyttää Palvelun rekisteröitymistä vaativia toimintoja, hänen tulee rekisteröityä käyttäjäksi ja ilmoittaa sivuston pyytämät tiedot. Lisäksi hänen on oltava 18-vuotta täyttänyt henkilö. Asiakas hyväksyy, että hänen antamansa tiedot kerätään käyttäjätietokantaan. Lumiinilla on oikeus ilman eri perustelua poistaa käyttäjätunnukseen liitetty nimimerkki. Tällöin Asiakkaalle myönnetään uusi nimimerkki.

Asiakas lupautuu tutustumaan Aurinkokiven ohjeisiin ja sääntöihin, ennen kuin hän alkaa käyttämään Palvelua.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Osaa Palvelusta voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana hankitaan Palvelussa annettujen ohjeiden mukaan. Asiakas vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimista, oli sitten kyse tunnusten oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Palvelussa Asiakkaalla saa olla ainoastaan yksi aktiivinen käyttäjätunnus, joka koskee vain häntä itseään. Mikäli käyttäjätunnus tai salasana on joutunut sivullisen tietoon ilman Asiakkaan suostumusta, hänen tulee omatoimisesti vaihtaa salasanansa. Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä Palvelun ylläpitoon.

4. Asiakkaan velvoitteet

Palvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakia. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin. Asiakas ei saa jälleenmyydä Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle, tai käyttää sitä oman palvelunsa osana. Asiakas vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille.

Asiakas myöntää Lumiinille oikeuden tarvittaessa korvauksetta muuttaa, poistaa tai olla julkaisematta sisältöä, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

Asiakas ei saa viestinnällään häiritä muita käyttäjiä esimerkiksi sopimattomien ehdotusten tai jatkuvien yhteydenottopyyntöjen muodossa. Asiakas ei saa toiminnallaan vaarantaa muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa millään tavoin. Asiakas ei saa kopioida muiden deittikäyttäjien tuottamaa sisältöä omaan profiiliinsa eikä julkaista saamiaan yksityisviestejä blogeissaan tai muuallakaan Palvelussa.

Asiakkaan tulee noudattaa varovaisuutta yhteydenotoissaan. Mikäli Asiakas joutuu jatkuvan häiriköinnin uhriksi tutustuessaan deittiprofiileihin hänen on imoitettava asiasta Palvelun ylläpitoon ja tehtävä itse mahdollinen rikosilmoitus poliisille niin halutessaan.

Jos Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja, Lumiinilla on oikeus poistaa hänen profiilinsa Palvelusta ja asettaaa hänelle käytönesto Palveluun. Lumiini ei ole velvollinen hyvittämään Asiakkaalle hänen mahdollisesti ostamiaan maksullisia ominaisuuksia. Sääntöjen törkeä rikkominen voi johtaa oikeustoimiin, mikäli rikkomus täyttää rikoksen tunnusmerkit.

5. Aurinkokiven oikeudet ja velvoitteet

Lumiini pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa jatkuvaa Palvelun virheetöntä toimintaa. Palvelu pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä, lukuunottamatta mahdollisia huoltotoimia, jotka pyritään tekemään aina öisin kello 01-05 välillä. Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelussa.

Lumiini ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai katkoista Palvelusssa.

Lumiini ei ole vastuussa käyttäjien toisilleen mahdollisesti aiheuttamista henkisistä tai fyysisistä vahingoista. Lumiini ei myöskään ole vastuussa Palvelun ja Asiakkaan välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perille menosta. Lumiini ei ole vastuussa asiakkaan Palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Lumiinilla on oikeus muuttaa Palvelua, sen käyttöehtoja tai sääntöjä niin halutessaan. Muutoksista ilmoitetaan Aurinkokivi Deitissä. Jos Asiakas jatkaa Palvelun käyttämistä käyttöehtojen tai sääntöjen muuttumisen jälkeen, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uudet käyttöehdot tai säännöt.

Lumiini voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja näissä tapauksissa se voi poistaa kaikki Asiakkaan tiedot. Lumiini ei ole velvollinen tällaisessa tapauksessa hyvittämään Asiakkaalle hänen mahdollisesti ostamiaan maksullisia ominaisuuksia.

Lumiini ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  • lain tai muun säännöksen vaatimana
  • jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen tutkimiseksi tai estämiseksi
  • jos se on tarpeen Aurinkokiven tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi

6. Maksulliset ominaisuudet

Asiakas voi ostaa Aurinkokivessä ominaisuuksia, jotka maksetaan luottokortilla, verkkopankilla tai muulla kulloinkin tarjolla olevalla maksutavalla. Tilaus lähetetään maksamalla se Aurinkokiven kassatoiminnossa. Tilauksen tehdessään käyttäjä hyväksyy nämä toimitusehdot ja tuotteiden hinnat. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Maksullisten ominaisuuksien voimassaolevat sisällöt ja hinnat on ilmoitettu Aurinkokivi Deitissä.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Pay verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksetty jäsenyys aktivoituu normaalisti heti. Jos jäsenyys ei ole aktivoitunut tunnin kuluessa, tai jos maksullinen ominaisuus keskeytyy Aurinkokivestä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee ilmoittaa ongelmasta Aurinkokiven asiakaspalveluun. Aurinkokivi pidentää maksullisen ominaisuuden voimassaoloa vastaavalla ajalla.

Lumiinilla ei ole muuta vastuuta maksullisessa ominaisuudessa tapahtuvasta keskeytyksestä, eikä Lumiini edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle maksullisen ominaisuuden keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. Lumiinin vastuu rajoittuu ensisijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista. Tilatuilla jäsenyyksillä ei ole peruutusoikeutta (kuluttajansuojalaki digitaalisista sisällöistä).

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot
  • Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  • Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
  • Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
  • Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

7. Tietosuoja

Lumiini noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä käsitellessään käyttäjien antamia tietoja, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan lupaa muuten kuin lain määräyksestä.

Aurinkokivi käsittelee tietoja Palvelun rekisteriselosteessa kerrottujen periaatteiden mukaisesti. Palvelun käytön yhteydessä Aurinkokivi tallentaa Asiakkaan päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Asiakkaan tilaaman Palvelun tarjoamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus sulkea profiilinsa milloin tahansa ja vaatia tietonsa poistettavaksi välittömästi.

8. Oikeudet aineistoon

Kaikki oikeudet Palveluun, siinä käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön lukuun ottamatta Asiakkaiden Palveluun lataamaa aineistoa, kuuluvat Lumiinille.

Lumiini vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä. Se ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien Palvelussa esittämästä aineistosta (esimerkiksi tiedoista, mielipiteistä, suosituksista, kuvista tai muusta mediasisällöstä). Asiakas voi hallita aineistonsa jakamistapaa yksityisyysasetuksilla.

Kaikki oikeudet Asiakkaan Palveluun toimittamaan aineistoon jäävät Asiakkaalle. Asiakas myöntää Lumiinille oikeuden julkaista ja saattaa aineisto korvauksetta yleisön saataville Palvelussa, ja hyödyntää aineistoa markkinoinnin yhteydessä.

9. Linkit ja mainokset

Lumiini ei vastaa Palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai virheettömyydestä, tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

10. Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, käyttöehtoja ja Palvelua koskevat riidat käsitellään Vaasan käräjäoikeudessa.

Päivitetty 10.2.2020