1. Rekisterinpitäjä

Lumiini
Y-tunnus: 3107387-8
Sähköposti: posti@aurinkokivi.com

2. Yhteystiedot tietosuojaa ja rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköposti: posti@aurinkokivi.com

3. Rekisterin nimi

Aurinkokivi Deitin asiakasrekisteri.

4. Rekisteröidyt

Aurinkokivi Deitin rekisteröityneet käyttäjät.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön itsensä antama suostumus ja sopimus, joka syntyy Aurinkokiven käyttöehtojen mukaisesti deittiprofiilin luomisen yhteydessä. Rekisterin käyttötarkoituksia ovat käyttäjän esittely deittiprofiilissa, sekä asiakastietojen ylläpito asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Aurinkokivi saa henkilötiedot käyttäjiltä itseltään, kun he rekisteröityvät Aurinkokivi Deitin käyttäjäksi. Kerätyt tiedot vaihtelevat sen mukaan, mitä henkilö itse haluaa deittiprofiilissaan kertoa. Rekisteriin kuuluvat aina seuraavat tiedot:

  • IP-osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymäaika
  • Sukupuoli
  • Asuinpaikka

Rekisteriin voi lisäksi kuulua muita deittiprofiilissa annettuja tietoja sekä päätelaitteen tiedot, kuten käyttöjärjestelmä ja näytön resoluutio.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

  • Asiakkaan itsensä palveluun liittymisen, sen käytön tai asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä antamat tiedot.
  • Evästeiden kautta saadut tiedot.

Aurinkokivi Deitti käyttää sivustolla evästeitä, joiden avulla kerätään tilastollista tietoa käyttäjistä.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Lumiini voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin tietoihin pääsee vain salasanalla, joka on vain yhden henkilön hallussa. Aurinkokiven palveluntarjoaja on Multim Oy. Sivustolla on käytössä SSL-salaus, ja tietokannat varmuuskopioidaan päivittäin. Lisätietoja palvelimien turvaratkaisuista on saatavilla Shellit.orgin sivuilla.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on sivuston toiminnan kannalta välttämätöntä, tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

12. Rekisteröityjen oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen. Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Päivitetty 11.12.2021