Suomen metsät häviävät ja yksipuolistuvat huolestuttavaa vauhtia. Kaksi kolmasosaa metsiemme luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Häviämässä ovat lumoavat lehdot, mäntyvaltaiset kankaat, korpimetsät ja harjumetsien valoisat rinteet.
Myös maamme linnut kärsivät tehometsätaloudesta. Esimerkiksi ennen yleiset lintulajimme, hömö- ja töyhtötiainen, ovat vähentyneet 2000-luvulla niin rajusti, että ne on äskettäin luokiteltu uhanalaisiksi. Hakkuiden lisääntyessä vaarassa ovat lukemattomat muut metsiemme eläinlajit.
Suomen on pidettävä lupauksensa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi lisäämällä metsien suojelua tuntuvasti.