Vetoomus sote-henkilöstön pakkorokotukset mahdollistavan Tartuntatautilain 48 §:n kumoamiseksi

Tartuntatautilain 48 §:n valmistelu on ollut puutteellista ja sen ohjeistuksessa sekä soveltamisessa on menetelty monilta osin virheellisesti, mikä on johtanut työntekijöiden eriarvoiseen kohteluun ja mahdollisesti myös työsopimuslain rikkomuksiin työpaikoilla. Lisäksi 48 § loukkaa työntekijän Perustuslain takaamaa itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta. Pykälä mahdollistaa myös terveydentilaan, mielipiteeseen ja vakaumukseen liittyvän syrjinnän työpaikoilla ja työnhaussa. Lain 48 § on vastoin ihmisen kansallisia, Euroopan unionin ja kansainvälisiä perusoikeuksia.

Adressi toimitetaan saatekirjeellä Sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vastaa 48 §:n soveltamisen ohjeistuksesta sekä mahdollisesta kumoamissäännökseen liittyvästä valmistelusta.