Käsivarren suurtuntureiden puhdas luonto ja vesistöt ovat erityislaatuisia. Alueen elinvoima perustuu luonnon kestävään käyttöön, kuten luontaiselinkeinoihin, luontomatkailuun ja virkistyskäyttöön. Suomella ei ole nyt eikä tulevaisuudessa varaa ottaa sitä riskiä, että kaivostoiminta pilaa luonnon, ja tuhot jäävät paikallisten veronmaksajien ja jälkipolvien maksettaviksi.

Suomen kaivostoimintaa luvittava Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi 16.4.2020 etuoikeuden hollantilaiselle malminetsintäyritykselle Akkerman Finland Oy:lle valmistella malminetsintälupaa Enontekiön Tarvantovaaran erämaa-alueella sijaitsevalle Hietakeron alueelle (ns. varaus). Akkerman Finland Oy on ilmoittanut aikomuksestaan hakea malminetsintälupaa ennen varausajan päättymistä.

Allekirjoita adressi kaivosten kieltämiseksi Suomen käsivarren alueella.