Quantcast
Aurinkokivi - Blogit - Uushenkisyys ja sinkut

Uushenkisyys ja sinkut

Blogi 17.2.2020

Uushenkisyys ja sinkut

Kuinka paljon Suomessa on sinkkuja? Tilastokeskus tekee tilastoja asuntokunnan koon ja väestön perheaseman mukaan, mutta näistä tiedoista ei voi päätellä, kuinka moni on vailla kumppania. Monet ovat suhteessa mutta asuvat silti yksin. Se kuitenkin tiedetään varmasti, että yksinasuvien määrä kasvaa koko ajan. Joidenkin tutkimusten mukaan 14 prosenttia suomalaisista aikuisista toivoo löytävänsä parisuhteen. Se tarkoittaa noin 700 000 ihmistä.

Viimeaikaisessa uutisoinnissa on tuotu esiin tutkijatkin yllättäneitä muutoksia Suomen väestörakenteessa. Maaseutu tyhjenee ja syntyvyys on laskenut pohjalukemiin. Ongelma tuntuu olevan monisyinen: lapsia ei haluta tai lasten tekoa lykätään. Jos lapsia halutaankin, ei sopivaa kumppania omalta alueelta ehkä löydy. Mahdollisesti myös kriteerit kumppanin valinnassa ovat tiukentuneet. Tämä heijastelee yleistä yhteiskunnallista kehitystä. Olemme nykyisin tietoisempia siitä, mitä haluamme. Onko syntyvien lasten määrän väheneminen sitten ongelma laisinkaan, onkin toinen kysymys.

Entä kuinka paljon Suomessa on henkisiä sinkkuja? Ensin pitäisi määritellä, mitä henkisyydellä oikeastaan tarkoitetaan. Lähdetään arviosta, jonka mukaan 5 % suomalaisista aikuisista on ihmisiä, joilla on jollain tavalla ajateltuna uushenkinen maailmankatsomus (mukaan lukien pakanauskonnot), tai henkisyys on elämässä tavallista tärkeämpi asia. Se tarkoittaa noin 250 000 ihmistä. Heistä arviolta 35 000 toivoo parisuhdetta, jos osuus on sama kuin muulla väestöllä.

Missä he kaikki ovat? Ovatko he Facebookissa tai Twitterissä? Kuinka moni heistä etsii seuraa netistä? Jos kuvittelemme että puolet heistä tekisi deittiprofiilin seuraavan kolmen vuoden aikana, se tarkoittaisi noin 16 profiilia päivässä. Moniko heistä löytää Aurinkokiveen?

Tähän saakka uuteen Aurinkokiveen on tullut keskimäärin noin kuusi käyttäjää päivässä, jos lasketaan ne käyttäjät, joiden profiili on tällä hetkellä aktiivinen. Siitä voidaan laskea helposti, että vuoden kuluttua Aurinkokivessä on jo yli 2000 käyttäjää, jos kasvuvauhti pysyy samana. Sitä voitaisiin pitää jo hyvänä saavutuksena, varsinkin kun taustalla ei ole pääomaa jolla maksaa tv-mainoksia. Se on myös Aurinkokiven virallinen tavoite. Aurinkokivessä kannattaa siis pysyä toistaiseksi, koska uusia käyttäjiä tulee koko ajan lisää, ja vieläpä kohtalaisen hyvää vauhtia. Ei ole kuitenkaan tarpeen odotella vuotta, vaan seuraa alkaa löytyä jo huomattavasti pienemmälläkin käyttäjämäärällä.

Väestö Suomessa on jakautunut hyvin epätasaisesti niin, että puolet väestöstä asuu Rauma-Imatra -linjan eteläpuolella. Tämä näkyy selvästi kaikissa deiteissä. Esimerkiksi Uudeltamaalta tai Pirkanmaalta löytyy sinkkuja monin verroin enemmän kuin Kainuusta tai Keski-Pohjanmaalta. Kuinka laajalta alueelta seuraa etsitään, riippuu paljon seuran tyypistä. Harrastusseuraa etsitään useimmiten melko läheltä, mieluiten samasta kaupungista. Elämänkumppanin vuoksi sitten voidaan olla valmiita matkustamaan kauemmaskin. Myös sinkkujen määrä eri alueilla vaihtelee. Suomessa sinkkunaisia on eniten isoissa kaupungeissa, ja sinkkumiehiä on eniten maaseudulla. Uushenkisyys on suosituinta juuri kaupungeissa. Tämä johtuu varmasti siitä, että kaupungit ovat aina olleet paikkoja joissa erilaiset ajatukset, elämäntavat ja filosofiat kohtaavat.

Käyttäjien kannalta on parempi, jos samanhenkiset ihmiset suosivat vain yhtä deittiä, sen sijaan että he kaikki hajaantuisivat lukuisiin eri deittipalveluihin. Mutta miksi samanhenkisyys on niin tärkeää? Maailmankatsomus vaikuttaa arvoihimme ja asenteisiimme. Se vaikuttaa siihen, millaista työtä haluan tehdä, miten ja missä haluan asua, millainen on suhteeni ympäröivään yhteisöön, mitä toivon elämältä, mitä vaadin itseltäni tai miten kasvatan lapseni. Taloustutkimuksen vuonna 2018 tekemän kyselyn mukaan yleisin yksittäinen erojen syy on erilaiset arvot ja elämäntavat.

On tietysti selvää, ettei käyttäjien kannata varsinaisesti sitoutua Aurinkokiveen. Deittisivustolle tullaan etsimään seuraa, ja jos sitä löytyy, poistetaan profiili. Asiaa voi kuitenkin ajatella myös hieman laajemmin. Ei ole kysymys vain minun etsinnästäni, vaan kaikkien. Ei ole myöskään kysymys vain yhdestä deittisivustosta, vaan laajemminkin suomalaisista, henkisille ihmisille tarkoitetuista palveluista.

Vaikka käyttäjiä onkin saatu uudelle sivustolle jo mukavasti, on miehiä jatkuvasti ollut vähemmän kuin naisia. Tämä ei ole mikään yllätys, koska tutkimustenkin mukaan uskonnollisuus tai henkisyys on naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä. Ilmiö on yleismaailmallinen, eikä sille ole keksitty toistaiseksi mitään yleisesti hyväksyttyä selitystä. On myös huomattu, että naiset omaksuvat helpommin erilaisia vaikutteita, kun taas miehet kiinnittyvät tiukemmin johonkin tiettyyn uskontoon tai oppiin.

Miesten tavoittaminen sivustolle on siis ollut hieman haasteellista, mutta toistaiseksi tilanne on kuitenkin vielä kohtuullisesti tasapainossa.

Uushenkisyys ja sinkut