Käyttöehdot


Aurinkokivi Deitin käyttöoikeussopimus

1. Palvelun kuvaus Palvelu toimii osoitteessa www.aurinkokivi.com. Aurinkokivi voi lisätä palveluun ominaisuuksia ja poistaa niitä käytöstä harkintansa mukaan. Aurinkokivi voi muuttaa palveluiden sisältöä tai palveluiden käyttämiseen tarvittavia laitteita koskevia vaatimuksia ilmoittamalla asiasta Aurinkokivi Deitti -sivustolla. Palvelu on ilmainen.

2. Rekisteröityminen käyttäjäksi Jotta yksityishenkilö voi käyttää Aurinkokivi Deitin rekisteröitymistä vaativia palveluja, hänen tulee rekisteröityä käyttäjäksi ja ilmoittaa sivuston pyytämät tiedot. Lisäksi hänen on oltava 18-vuotta täyttänyt henkilö.

3. Käyttäjätunnus ja salasana Osaa palvelusta voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana hankitaan Aurinkokiven Deittipalvelussa annettujen ohjeiden mukaan.

Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti siten, että ne eivät joudu muiden tietoon ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimista.

Aurinkokiven Deitti -palvelussa käyttäjä saa käyttää ainoastaan yhtä aktiivista käyttäjätunnusta, joka koskee vain häntä itseään.

Mikäli käyttäjätunnus tai salasana on joutunut sivullisen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän tulee omatoimisesti vaihtaa salasanansa. Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä Deittipalvelun ylläpitoon.

4. Käyttäjän velvoitteet Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita soveltuvia säännöksiä sekä hyviä tapoja. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin joita ovat esim. hakkerointi, salasanojen utelu ja muu vastaava yleistä toimivuutta haittaava toiminta.

Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjä myöntää Aurinkokivelle oikeuden tarvittaessa korvauksetta muuttaa, kopioida, poistaa, julkaista tai olla julkaisematta sisältöä, jonka käyttäjä on tässä palvelussa tuonut saataville.

Käyttäjä lupautuu käyttäytymään kohteliaasti muita kohtaan. Hän ei saa viestinnällään häiritä muita käyttäjiä esimerkiksi sopimattomien ehdotusten tai jatkuvien yhteydenottopyyntöjen muodossa.

Käyttäjä ei saa kopioida muiden deittikäyttäjien tuottamaa sisältöä omaan profiiliinsa eikä julkaista saamiaan yksityisviestejä blogeissaan tai muuallakaan palvelussamme. Myös henkilökohtaisiksi tarkoitettujen yksityisviestien välittäminen muiden tietoon on kiellettyä. Käyttäjä ei siis saa toiminnallaan vaarantaa muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa.

Palvelun käyttäjän tulee ymmärtää etteivät palvelun nettipersoonat välttämättä vastaa täysin todellisuutta. Siksi hänen tulee noudattaa varovaisuutta yhteydenotoissaan. Mikäli käyttäjä joutuu jatkuvan häiriköinnin uhriksi tutustuessaan deittiprofiileihin hänen on imoitettava asiasta ylläpitoon ja tehtävä itse mahdollinen rikosilmoitus poliisille niin halutessaan.

Käyttäjän tulee hyväksyä ne sanktiot jotka määräytyvät hänen mahdollisesta sääntöjenvastaisesta toiminnastaan. Ylläpidon antamista huomautuksista, varoituksista ja porttikielloista ei voi valittaa. Porttikiellon ollessa voimassa käyttäjä ei saa rekisteröityä uudelleen uudella tunnuksella.

Jatkuva sääntöjen rikkominen johtaa tunnuksen sulkemiseen palvelusta, joko määräajaksi tai lopullisesti. Sääntöjen törkeä rikkominen voi johtaa oikeustoimiin, mikäli rikkomus täyttää rikoksen tunnusmerkit.

5. Aurinkokiven oikeudet ja velvoitteet Aurinkokivi pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa jatkuvaa palvelun virheetöntä toimintaa.

Aurinkokivi ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Aurinkokivi ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

Aurinkokivi ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Aurinkokivi ei ole vastuussa käyttäjien toisilleen mahdollisesti aiheuttamista henkisistä tai fyysisistä vahingoista.

Aurinkokivi voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja näissä tapauksissa se voi poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Aurinkokivi ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

- lain tai muun säännöksen vaatimana
- jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen tutkimiseksi tai estämiseksi
- jos se on tarpeen Aurinkokiven tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi

Aurinkokivellä on oikeus muuttaa tai laajentaa palvelua ja sen käyttöehtoja niin halutessaan.

6. Tietosuoja Aurinkokivi ei ylläpidä henkilötietolaissa määriteltyä henkilörekisteriä. Aurinkokivi noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä käsitellessään käyttäjien antamia tietoja, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä.

7. Oikeudet palveluihin Kaikki oikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) Aurinkokivi Deitti -palvelussa kuuluvat Aurinkokivelle.

8. Linkit ja mainokset Aurinkokivi ei vastaa palvelussa mahdollisesti olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

9. Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka Palveluihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Turun käräjäoikeudessa.