#1 03-10-2017 15:01:07

Dragontree
Ylläpitäjä
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Rekisteröitynyt: 12-08-2017
Kirjoituksia: 17
Nettisivu

Paradigman muutos

Niin mikä se paradigma oikein on? Paradigma tarkoittaa tieteessä kulloinkin yleisesti hyväksyttyä teoriaa, ajattelutapaa, suuntausta tai viitekehystä. Tieteenfilosofi Thomas Kuhn esitti kuuluisassa teoksessaan Tieteellisten vallankumousten rakenne (1962) luonnontieteen kehittyvän hyppäyksittäin paradigmasta toiseen.
Länsimaisen kulttuurin historiassa on tapahtunut vain kaksi syvää maailmankuvan murrosta: antiikin Kreikassa ja uuden ajan taitteessa. Myös 1920-luvulla kehittynyt kvanttimekaniikka merkitsi paradigman muutosta fysiikassa. Kun nykyisin puhutaan vallitsevasta tieteen paradigmasta, sillä viitataan yleensä materialismiin (tai fysikalismiin). Tieteessä on siis vallitsevana näkemys, että kaikki voidaan lopulta selittää fysiikan lakien kautta. Siihen kuuluu yleensä myös muita olettamuksia, kuten se että luonnolla ei ole päämäärää eikä tarkoitusta.

Paradigman muutos tarkoittaa siis uutta näkökulmaa. Jotta paradigma voisi muuttua, vaaditaan muutos tietoisuudessa. Tämä odotettu ihmiskunnan tietoisuuden muutos on eräs uushenkisyyden perusaiheista.

Seuraava paradigman muutos – milloin se sitten tuleekin – on siitä erityinen, että se on ensimmäinen jonka me tiedostamme.

Mutta onko paradigma muuttumassa? Tieteen alue on hyvin laaja, joten on aika vaikea sanoa mitään varmaa. Onko avoimen tieteen kampanja merkki alkavasta muutoksesta? Kuinka pitkä murrosvaiheesta tulee, ja päädytäänkö entistä kovempaan vastakkainasetteluun? Onko meillä tulevaisuudessa kaksi tiedettä?

Poissa

#2 04-10-2017 12:42:40

TatTvamAsi
Jäsen
Rekisteröitynyt: 25-09-2017
Kirjoituksia: 6

Re: Paradigman muutos

Merkittävin paradigman muutos ei ole se miten selitämme maailmamme ja minkä teorian mukaan vaan se joka uudelleensuunnittelee ontuvan kulttuurimme. Se on sitten ihan toinen asia mitä kautta tämä tapahtuu. Sellainen uusi kulttuuri ei ainoastaan näe ihmiskunnan ikiaikaisia puutteita, sotaa, köyhyyttä, nälkää, velkaa ja tarpeetonta inhimillistä kärsimystä vältettävänä vaan täysin hyväksymättömänä.  Mikään järjestelmä mikä ei lunasta noita lupauksia johtaa vain samanlaiseen ongelmavyyhtiin kuin nykyisessä maailmassa.

Viimeksi muokkasi: TatTvamAsi (04-10-2017 12:43:13)

Poissa

#3 07-10-2017 15:33:01

Dragontree
Ylläpitäjä
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Rekisteröitynyt: 12-08-2017
Kirjoituksia: 17
Nettisivu

Re: Paradigman muutos

Se on aivan totta, että maailman ongelmat vaativat todella perusteellista näkökulman muutosta. Moderni tiede on aiheuttanut suuren osan näistä ongelmista, mutta juuri tutkijoiden ansiosta me tiedämme senkin, miten vakava tilanne maapallolla nykyisin on. Modernismissa ajateltiin että tiede ratkaisee kaikki ongelmamme; sairaudet häviävät ja uskonnot hylätään tarpeettomina.
Nykyisin jo myönnetään että monessa asiassa on oltu väärässä.

1900-luvun alussa kehittynyt kvanttimekaniikka ei johtanut klassisen mekaniikan hylkäämiseen. Huomattiin että erilaisissa ilmiöissä tarvitaan erilaisia teorioita. Seuraava murros voisi olla se, että tietoisuuden selittämiseen keksitään jokin uusi teoria, joka otetaan käyttöön fysiikan teorioiden lisäksi. Panpsykismi on nykyisin jo melko suosittu näkökulma tietoisuuden tutkimuksessa. Ajatellaan siis, että tietoisuus on ehkä jotenkin olemassa materian rakenteessa, latenttina. Tämä näkemys myöntää tietoisuudelle jonkinlaisen itsenäisen olemassaolon, ei pelkästään pään sisäisenä ilmiönä. Mielenkiintoinen seuraus olisi se, että myrkylliset ajatukset eivät olisi enää vain yksilön ongelma, vaan saastetta joka vaikuttaa ympäristöön. Mielen tasapainottamisesta tulisi samanlainen itsestäänselvyys kuin jätteiden lajittelu on nyt.
Jotenkin vain tuntuu, että sellaiseen yhteiskuntaan on vielä matkaa.

Fysiikan paradigma siis muuttui 1900-luvun alussa. Kuitenkaan kvanttimekaniikka ei vaikuttanut millään tavalla tavallisten ihmisten kokemukseen todellisuudesta (kuten ei myöskään suhteellisuusteoria).
Tiedetään jo sekin, ettei valistus tee ihmisistä hyviä ja viisaita. Yksi perusongelma on se, että meidän yhteiskuntamme antaa liian helposti ja liian paljon valtaa piittaamattomasti omaa etuaan ajaville yksilöille. Meillä on erikseen tiede, uskonto ja hallinto, jotka aiemmissa kulttuureissa ovat yleensä olleet osa samaa systeemiä. Tämän vuoksi monet ajattelevat ettei mitään lakeja ole, muita kuin ne mitkä me ihmiset itse olemme keksineet.
Tiede ei ota huomioon jumalaa (tai mitään korkeampaa voimaa), sielua tai tietoisuutta, eikä myönnä luonnolle tai olemassaololle mitään tarkoitusta. Tiede tutkii niitä, mutta se pitää niitä vain ihmisen pään sisäisinä asioina. Tieteen mielestä todellisuus on jotain muuta, eli se mitä fysiikka tutkii. Siksi hyvin monille ihmisille tiede ei selitä todellisuutta, vaan ainoastaan todellisuuden materiaalisen puolen. Ja jotkut tutkijat ihan aidosti ihmettelevät, miksi monet ovat niin "tiedevastaisia"...

Poissa

#4 20-10-2017 22:48:14

TatTvamAsi
Jäsen
Rekisteröitynyt: 25-09-2017
Kirjoituksia: 6

Re: Paradigman muutos

Tuo panpsykismi kuulostaa hyvälle vaikken olekaan tutustunut. AInakin noudattelee selittämäsi perusteella miten minä henkilökohtaisesti ajattelen asiasta. Ajatukset myrkyttävät ympäristöä, se selittäisi varmasti monia parapsykoligisia ilmiöitä esimerkiksi kummittelua ja miksi joissain paikoissa tuntuu että on huono tai hyvä energia. En ole koskaan kokenut itseäni mitenkään ruumiiseni rajatuksi, tietoisuus tai huomiosi ympäristöstä 'levittää' sinua eikä sinua voi erottaa ympäristöstäsi, lakkaisit olemsta. Jos aasialaisesta kulttuurista tulevalle näyttää taulua, jossa tiikeri kävelee metsässä, länsimainen kiinnittää huomionsa tiikeriin kun taas aasialisen huomio vaeltelee ympäri taulua. Mielenkiintoista jo miten erilaisesta kulttuurista tulevat näkevät saman asian eri tavalla, tästä on monta tutkimusta.

Poissa

#5 11-11-2017 07:52:35

Dragontree
Ylläpitäjä
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Rekisteröitynyt: 12-08-2017
Kirjoituksia: 17
Nettisivu

Re: Paradigman muutos

TatTvamAsi kirjoitti:

Tuo panpsykismi kuulostaa hyvälle vaikken olekaan tutustunut. AInakin noudattelee selittämäsi perusteella miten minä henkilökohtaisesti ajattelen asiasta.

Leo Näreaho on käsitellyt tuota aihetta kirjassa Mieli, aivot ja filosofia: näkökulmia tietoisuuden ongelmaan (Yliopistopaino, 2004).

Näreaho on kirjoittanut monia muitakin kirjoja henkisyyden ja tieteen rajamaastosta, joissa hän kritisoi materialistisia selityksiä. Hän on uskonnonfilosofian dosentti Helsingin yliopistossa.

Muitakin teorioita tuossa kirjassa esitellään. Eräs teoria on emergentismi, jossa ajatellaan että tietoisuus on ns. emergentti ominaisuus. Se siis ilmaantuu materiasta ikään kuin korkeamman tason rakenteena. Systeemin emergenttejä piirteitä ei voida palauttaa eli redusoida sen osiin. Näreahon mielestä emergentti tietoisuus ei välttämättä vaadi materiaa ollakseen olemassa (kun se on kerran ilmaantunut). Esimerkiksi kuolemanrajakokemuksista on jo paljon tutkimustietoa joka tukee tätä käsitystä.

Itse en kylläkään ajattele että tietoisuus ilmaantuu aineesta, vaan mielestäni ne ovat saman kokonaisuuden eri puolia. Mutta lähempänä totuutta se kuitenkin olisi kuin materialismi.

Poissa

Laudan alaosa

Pyörii FluxBB:llä