#1 15-09-2017 00:46:08

Dragontree
Ylläpitäjä
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Rekisteröitynyt: 12-08-2017
Kirjoituksia: 17
Nettisivu

Avoin tiede

Onko tiede avointa, vai perustuuko se dogmeihin, kuten tunnettu rajatieteen tutkija Rupert Sheldrake on esittänyt?
Tieteessä tällä hetkellä vallitseva näkemys (eli paradigma) lähtee siitä, että kaiken perustassa on materia. Tätä perustellaan tieteellisellä tutkimuksella, jonka katsotaan todistavan (tai uskotaan todistavan tulevaisuudessa) tämän näkemyksen oikeaksi. Viime vuosina kuitenkin yhä suurempi joukko tutkijoita – lähinnä rajatieteen ja tietoisuustutkimuksen alueelta – on esittänyt, että tämä näkemys on pelkästään filosofinen kanta. Se on näkökulma jonka pohjalta ilmiöitä pyritään selittämään, vaikka yhä suurempi määrä tutkimuksista ei siihen sovi.

Helmikuussa 2014 kahdeksan kansainvälisesti tunnettua tutkijaa kokoontui Tucsoniin Arizonaan. Tapahtuma oli osa samana vuonna aloitettua Avoimen tieteen kampanjaa, jonka tarkoitus järjestäjien mukaan on edistää avointa tieteellistä tutkimusta. Kampanjan tarkoituksena on myös perustaa uusi avoimen tieteen on-line tietosanakirja, joka tarjoaa kiistanalaisista aiheista luotettavampaa tietoa kuin Wikipedia. Manifestin avoimen tieteen puolesta on allekirjoittanut yli 200 tutkijaa ympäri maailman.

Tutkimuksia, artikkeleita, kirjasuosituksia sekä muuta kampanjaan liittyvää materiaalia julkaistaan sivustolla www.opensciences.org.

Poissa

#2 25-09-2017 11:06:25

TatTvamAsi
Jäsen
Rekisteröitynyt: 25-09-2017
Kirjoituksia: 6

Re: Avoin tiede

Eikös jo ensimmäinen tieteen paradigma, eli että kaikki on materiaa, ole täysin todistamatta? Yhtä hyvin voisi sanoa että kaikki on henkeä, jonka yksi ilmentymä on materia. Ainakin tämä näkökanta laittaisi monta asiaa tässäkin maailmassa ihan uuteen perspektiiviin. Tosin mm. buddhalaisille tämä ei kai olisi mitään uutta, sillä kivelläkin on buddha-luonto.

Viimeksi muokkasi: TatTvamAsi (25-09-2017 11:08:24)

Poissa

#3 25-09-2017 20:35:55

Dragontree
Ylläpitäjä
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Rekisteröitynyt: 12-08-2017
Kirjoituksia: 17
Nettisivu

Re: Avoin tiede

Ensinnäkin, hienoa että saatiin täällä viimein keskustelua käyntiin.

Jos asiaa kysytään fyysikoilta, niin suurin osa pitää materialismia/fysikalismia todistettuna, vaikka myöntävätkin että useita paloja kokonaiskuvasta vielä puuttuu. Mielenkiintoinen piirre fysiikassa on sekin, että niitä teorioita kehitellään lähinnä matemaattisten kaavojen avulla. Mutta miksi todellisuutta voidaan mallintaa matematiikalla? Sitä ovat monet filosofit ja matemaatikot pohtineet, eikä kukaan oikein tiedä. Joidenkin mielestä luvut ovat todellisuuden rakennuspalikoita. Sitä mieltä oli jo Pythagoras, jota pidetään numerologian kehittäjänä.
Toinen asia on sitten kysymys tietoisuudesta, joka tietysti fysiikassa jätetään huomiotta. Materialismin mukaan se on vain jokin materian ja evoluution outo sivutuote, joka ilmenee olennon pään sisällä. Mutta kukaan ei ole toistaiseksi osannut selittää, mitä tietoisuus oikeastaan on (sehän ei itsessään ole materiaa, jopa materialistit myöntävät sen), tai miten se voisi ilmaantua materiasta. Tunnettu filosofi David Chalmers on kutsunut tätä ”tietoisuuden kovaksi ongelmaksi”.

Idealismin mukaan kaikki on henkeä, ja myös materia saa siitä alkunsa. Hindulaisuudessa puolestaan on ajateltu että on kaksi perusperiaatetta, purusa ja prakriti, eli henki ja aine. Sama näkökulma omaksuttiin myös esimerkiksi 1800-luvun lopulla kehittyneeseen teosofiaan. Ne ovat siis tavallaan saman todellisuuden kaksi eri aspektia tai puolta, siis dualistinen näkökanta. Näiden molempien taustalla kuitenkin on absoluutti, eli pohjimmiltaan kaikki on yhtä.

Poissa

#4 27-09-2017 12:27:21

TatTvamAsi
Jäsen
Rekisteröitynyt: 25-09-2017
Kirjoituksia: 6

Re: Avoin tiede

En tiedä saadaanko kummallakaan tavalla koskaan sanoiksi puettavaa vastusta, ei materialismin selityksillä eikä idealismin. Ihmismieli ei kykyne käsittelemmään absoluutteja ainakaan verbaalisella tasolla, ainostaan diskreettejä yksityiskohtia, jotka perustuvat aina johonkin olettamukseen, joka on tehtävä jotta ylipäätään voi jotain ilmaista. Se että maailmankaikkeus toimii numeroilla ja kaavoilla ei ole mitenkään yllättävää jos kaiken miettii värähtelyn ja resonanssin kautta, eikös ne hindulaiset jo sanoneet että maailmankaikkeuden perusta on om-tavun värähtely. Värähtelystä seuraa väkisinkin jaksollisuutta joka on mitattavissa ja jolle voidaan luoda matemaatinen kaava.

Poissa

#5 01-10-2017 20:56:53

Dragontree
Ylläpitäjä
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Rekisteröitynyt: 12-08-2017
Kirjoituksia: 17
Nettisivu

Re: Avoin tiede

Näin hindulaisuudessa ajatellaan, ja monissa muissakin kulttuureissa on ajateltu että kaikki on luotu äänellä. Sähkömagneettinen spektri kuvaa värähtelyn eri taajuuksia. Esimerkiksi valon eri taajuudet ilmenevät meille eri väreinä. Energiaan värähtely siis liittyy ihan olennaisesti myös modernissa fysiikassa. Miten se liittyy materiaan, siitä en ole ihan varma. Mutta erilaisia harmonioita on löydetty myös planeettojen keskinäisistä kiertoradoista. Tiedekin nämä ilmiöt tuntee, mutta mitään luonnontieteellistä selitystä niille ei ole.

Jokainen joka on lukenut historiaa tietää, että kaikissa kulttuureissa on ollut oma maailmankatsomuksensa, jonka pohjalta kaikki selitetään ja jota pidetään yleisesti totuutena. Yleensä näistä käytetään nykyisin nimitystä "uskonto", vaikka tietysti monenlaista tutkimusta on tehty kaikissa kehittyneissä kulttuureissa. Jako uskontoon ja tieteeseen on syntynyt vasta uudella ajalla. Monet tieteenfilosofit ovatkin sitä mieltä, että moderni tiede on vain yksi mahdollinen järjestelmä, jolla tietoa voidaan hankkia. Se on sidoksissa omaan aikaansa ja kulttuuriinsa. Tietenkin suurin osa tutkijoista ei tätä myönnä, vaan väittää että moderni tiede on eri asia, koska se ei perustu uskomuksille.
Luonnontiede tutkii objektiivista, materiaalista maailmaa. Tutkija kuitenkaan ei itse ole vain objekti, vaan myös subjekti. Kuinka sitten voidaan väittää että tiede tutkii todellisuutta, jos se tutkii pelkkiä objekteja tai hiukkasia? On selvää että myös subjekti on osa todellisuutta ja se, joka kykenee todellisuuden käsittämään.

TatTvamAsi kirjoitti:

Ihmismieli ei kykyne käsittelemmään absoluutteja ainakaan verbaalisella tasolla, ainostaan diskreettejä yksityiskohtia, jotka perustuvat aina johonkin olettamukseen, joka on tehtävä jotta ylipäätään voi jotain ilmaista.

Filosofi Kant esitti sen hyvin tunnetun näkemyksen, että me emme voi tietää mitään suoraan (olioita sinänsä), vaan ainoastaan oman kokemuksemme niistä.
Jostain syystä meidän ajattelumme on väistämättä dualistista. Selvästikin mielessä on tiettyjä rakenteita, joiden pohjalta me tulkitsemme todellisuutta. Ilmeisesti eräänlainen kollektiivinen muutos näissä rakenteissa onkin juuri se, mikä saa aikaan paradigman muutoksen. Mikään uusi ja mullistava tieto ei yksin siihen riitä, vaan se vaatii muutoksen tavassamme tulkita ja jäsennellä tietoa.

Poissa

#6 03-10-2017 15:07:42

Dragontree
Ylläpitäjä
Sijainti: Keski-Pohjanmaa
Rekisteröitynyt: 12-08-2017
Kirjoituksia: 17
Nettisivu

Re: Avoin tiede

Onhan rajatieteen tutkijoiden ja skeptikoiden välillä käyty vääntöä aina. Mutta nämä ovat tiedeyhteisön ääripäitä. Suurin osa tutkijoista ei ota kantaa, ainakaan julkisesti. Käsittääkseni tutkijat eivät yleensä tunne erityisen hyvin oman alansa ulkopuolisia aiheita, puhumattakaan tieteen raja-alueen tutkimuksista.

Mutta palataan takaisin alkuperäiseen kysymykseeni: Perustuuko tiede dogmeille? Näin Sheldrake on väittänyt, ja minä olen samaa mieltä. Rupert Sheldrake on tunnettu ja ansioitunut tutkija, ja hänen yleistajuisia kirjojaan on myös suomennettu. Tässä linkki Sheldraken puheeseen, jonka hän piti TEDx Whitechapel -tapahtumassa Lontoossa 12. tammikuuta 2013:

https://www.youtube.com/watch?time_cont … KHUaNAxsTg

Poissa

#7 04-10-2017 11:34:52

TatTvamAsi
Jäsen
Rekisteröitynyt: 25-09-2017
Kirjoituksia: 6

Re: Avoin tiede

Dragontree kirjoitti:

Näin hindulaisuudessa ajatellaan, ja monissa muissakin kulttuureissa on ajateltu että kaikki on luotu äänellä. Sähkömagneettinen spektri kuvaa värähtelyn eri taajuuksia. Esimerkiksi valon eri taajuudet ilmenevät meille eri väreinä. Energiaan värähtely siis liittyy ihan olennaisesti myös modernissa fysiikassa. Miten se liittyy materiaan, siitä en ole ihan varma. Mutta erilaisia harmonioita on löydetty myös planeettojen keskinäisistä kiertoradoista. Tiedekin nämä ilmiöt tuntee, mutta mitään luonnontieteellistä selitystä niille ei ole.

EIköhän se värähtely liity materiaan ihan sitä kautta että se värähtelee moniulotteisesti. On elektronien kiertoa radalla, ympyräliike on myös värähtelyä. Sitten on näitä teorioita mm. supersäieteoria joka nimenomaan selittää materian supersymmetristen säikeiden värähtelynä.

Dragontree kirjoitti:

Jokainen joka on lukenut historiaa tietää, että kaikissa kulttuureissa on ollut oma maailmankatsomuksensa, jonka pohjalta kaikki selitetään ja jota pidetään yleisesti totuutena. Yleensä näistä käytetään nykyisin nimitystä "uskonto", vaikka tietysti monenlaista tutkimusta on tehty kaikissa kehittyneissä kulttuureissa. Jako uskontoon ja tieteeseen on syntynyt vasta uudella ajalla. Monet tieteenfilosofit ovatkin sitä mieltä, että moderni tiede on vain yksi mahdollinen järjestelmä, jolla tietoa voidaan hankkia. Se on sidoksissa omaan aikaansa ja kulttuuriinsa. Tietenkin suurin osa tutkijoista ei tätä myönnä, vaan väittää että moderni tiede on eri asia, koska se ei perustu uskomuksille.
Luonnontiede tutkii objektiivista, materiaalista maailmaa. Tutkija kuitenkaan ei itse ole vain objekti, vaan myös subjekti. Kuinka sitten voidaan väittää että tiede tutkii todellisuutta, jos se tutkii pelkkiä objekteja tai hiukkasia? On selvää että myös subjekti on osa todellisuutta ja se, joka kykenee todellisuuden käsittämään.

Olen kyllä tuosta ihan samaa mieltä, tiede on vain yksi tapa hankkia tietoa ja se on sidoksissa aikaansa ja kulttuuriinsa. Mielestäni myös on itsestään selvää että subjekti on osa todellisuutta, muutenhan subjekti ei voisi sanoa objektista mitään. Tiedeyhteisö tuntee vain itsensä epämukavaksi kun tämä asia tuodaan esille ja se usein halutaankin kieltää koska tiede on mukamas objektiivista.

Dragontree kirjoitti:

Filosofi Kant esitti sen hyvin tunnetun näkemyksen, että me emme voi tietää mitään suoraan (olioita sinänsä), vaan ainoastaan oman kokemuksemme niistä. Jostain syystä meidän ajattelumme on väistämättä dualistista. Selvästikin mielessä on tiettyjä rakenteita, joiden pohjalta me tulkitsemme todellisuutta. Ilmeisesti eräänlainen kollektiivinen muutos näissä rakenteissa onkin juuri se, mikä saa aikaan paradigman muutoksen. Mikään uusi ja mullistava tieto ei yksin siihen riitä, vaan se vaatii muutoksen tavassamme tulkita ja jäsennellä tietoa.

Se paradigman muutos onkin mielenkiintoinen juttu. Onko kuitenkin niin että olemme ylikorostaneet kulttuurissamme vasemman aivopuoliskon toiminnan ja treenaamisen?  Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, kun katsotaan miten se heijastuu ihmiselämään kaikennäköisenä pahana olona, tarkoituksettomuuden tunteena ja mielenterveysongelmina. Alla linkki mielenkiintoiseen videoon aiheesta.

https://www.youtube.com/watch?v=w4fpyDDfcfQ

Poissa

Laudan alaosa

Pyörii FluxBB:llä